Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες

Ξένια Μαντζιώρη, τηλ.: 210 6617777(εσωτ. 164), fax: 210 6617 778, e-mail: xman@boussias.com

Για χορηγική υποστήριξη

Κατερίνα Μπουσμπουκέα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 128), fax: 210 6617 778, e-mail: kbousboukea@boussias.com

Για συμμετοχές

Βίκυ Χαραλάμπους, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 373), fax: 210 6617 778, e-mail: vcharalambous@boussias.com