Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Θεματολογία συνεδρίου

Στο Food Retail CEO Forum θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
  • Πώς και με τι σκεπτικό αναδιοργανώνουν τα δίκτυα καταστημάτων τους σήμερα οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ και πώς εξελίσσεται ο ανταγωνισμός τους;
  • Ποιες αλλαγές στο δημογραφικό και οικονομικό προφίλ της χώρας λαμβάνει υπόψη του σήμερα στη διαμόρφωση της στρατηγικής του το ηγετικό μάνατζμεντ των λιανεμπορικών και προμηθευτικών επιχειρήσεων;
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πελάτη σήμερα που ωθούν στη δυναμική εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων, που του απευθύνονται προκειμένου να ικανοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες του; Με ποια εργαλεία καταγράφονται και αναλύονται;
  • Ποια είναι η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του κλάδου (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, δίκτυο καταστημάτων, αριθμός προμηθευτών κλπ) και ποιες είναι οι προβλέψεις των ειδικευμένων ερευνητών για το 2018;
  • Πώς αξιοποιούν σήμερα τα σούπερ μάρκετ τις εμπειρίες και τις καινοτομίες των συναφών καναλιών διανομής (food to go, αρτοζαχαροπλαστεία, καφέ, πώληση φρούτων & λαχανικών, κρεοπωλεία κλπ);
  • Ποιες είναι οι πιο σημαντικές εφαρμογές της τεχνολογίας στις B2B και Β2C σχέσεις (self scanning, mobile technologies, e-payments, robotics, AI, κλπ), που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
  • Ποιο είναι το αύριο των online πωλήσεων;
  • Ποιες θεσμικές αλλαγές υλοποιήθηκαν, ποιες σχεδιάζονται από την πολιτεία και τι ζητούν οι επιχειρήσεις;