Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Σε ποιους απευθύνεται

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολουθούν

    CEOsCOOsGeneral ManagersSales DirectorsSales ManagersBuyersKey Account ManagersMarketing ManagersTrade Marketing ManagersLogistics Managers

και γενικότερα, ανώτερα στελέχη από όλα τα τμήματα που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων του κλάδου της λιανικής τροφίμων και των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται στο εν λόγω κανάλι διανομής.